“ ZOR YOLLAR” YAPIMCILARI “KUMULLAR YOL” DİYOR
Prof. Dr. Turhan USLU
http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=60011

 

TRT Türk’te yayınlanmaya başlayan “Zor Yollar” programında 2 arazi aracı ile Antalya Patara ile Muğla Özlem kumullarına girilmesi üzerine TRT’ye 29 Haziran 2009’da e-posta göndererek bu konuda 7 soru yönelttim. Bu mektubuma cevap gelmemesi üzerine 5 Temmuz 2009’da Haber analiz sitesinde “Kumullar yol mu?” başlıklı yazımla bu konuda TRT’ye 9, Çevre ve Orman Bakanlığı’na 4 soru sordum.

6 Temmuz 2009’da program yapımcısı Mahmut Gökdemir’den yazım üzerine “…kaygılarınız konusunda son derece haklısınız. Bundan sonraki programlarımızda daha özenli olacağımız konusunda şüphenizin olmamasını dileriz” şeklinde cevap geldi. Bu cevaba 6 Temmuz 2009’da cevap verdim ve bu 2 mektubu Haber analiz sitesine ilettim… 7 Temmuz 2009’da Haber analiz sitesinde konu ve karşılıklı cevaplar manşetten haber yapıldı. 8 Temmuz 2009’da bu kez program yönetmeni Aydın Dikim’den cevap geldi. “…Yine de uyarılarınız için teşekkür eder, ilerleyen programlarımızda bu tür konulara daha hassas yaklaşacağımızı bilmenizi ister saygılar sunarım”. Bu cevaba da cevap yazıp konuyu kapattık.

15 Şubat 2010’da “Zor Yollar” programının 40. bölümünde yer adı verilmese de 2 arazi aracını sanırım Terkos kumullarından geçirdiler. Yapımcılığını Mahmut Gökdemir, danışmanlığını Mehmet Becce, rehberliği Ömer Kokal, yönetmen yardımcılıklarını Tolga Toga ile Bülent Sarpkaya ve yönetmenliğini Aydın Dikim’in yaptığı bu bölümde, e-posta ile Mahmut Gökdemir ve Aydın Dikim tarafından verilen sözler unutulmuş ve arazi araçları tekrar kıyı kumullarına sokulmuştu.

Bu durumda kapattığımız bu konuyu yeniden gündeme getiriyor ve 5 Temmuz 2009’daki yazımızda gündeme getirdiğimiz ve cevaplarını alamadığımız soruları tekrar düzenleyerek sormak istiyoruz.

“Zor Yollar” program yapımcılarına soruyoruz.

 1. Mahmut Gökdemir ve Aydın Dikim’in yazılı teminatlarına rağmen Terkos kıyı kumullarına neden arazi araçlarınız ile girdiniz?
 2. “Zor yollar” programında arazi araçlarının kıyı kumullarına girmesinin seyirciye verdiği mesaj sizce ne olabilir?
 3. Kıyı kumullarında arazi araçları ile gezerken tüm izleyenlere, siz de arazi araçlarınız ile bu kumullarda bizim gibi gezebilirsiniz mesajı sizce veriliyor mu, verilmiyor mu?
 4. Kumullar hakkında seyirciye hiçbir bilgi verilmediği halde arazi araçlarınız ile kumullarda gezinmenizin sebebi nedir?
 5. Kıyı kumullarında arazi araçlarınız ile dolaşmadan önce kumullar hakkında herhangi bir yerden veya yayından bir bilgi aldınız mı? Arazi araçları ile kumullarda dolaşma nedeniniz, arazi araçlarınızın üstün özelliklerini göstermek mi?
 6. Kıyı kumullarına arazi araçlarınız ile girerken herhangi bir kuruluştan izin aldınız mı? Örneğin Özel Çevre Koruma bölgesi olan Patara kumullarına araçlar ile girerken Özel Çevre Koruma Kurumundan izin aldınız mı?
 1. Kıyı kumullarında bu çekimleri yaptıktan sonra başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere herhangi bir kurumdan tepki aldınız mı? Tepki almadınız ise bunu neye bağlıyorsunuz?
 2. Kumullarda araç ile dolaşmanın Avrupa kumullarında mümkün olup olmadığı konusunda bir bilginiz var mı? Bilginiz var ise bu bilgileri bizimle paylaşabilir misiniz?
 3. Kumullarda araç ile dolaşmanın ekolojik etkileri konusunda bir bilginiz var mı?

 

TRT yetkililerine soruyoruz.

 1. Kurumunuza 29 Haziran 2009’da gönderdiğim e-postaya neden cevap vermediniz?
 2. TRT olarak Türkiye’de doğanın korunması konusunda nasıl bu kadar kayıtsız olabiliyorsunuz?
 3. Gazete yazımız ve e-postalarımıza rağmen kıyı kumullarına araçla girilmesi konusuna neden kayıtsız kalmaya devam ediyorsunuz?
 4. TRT olarak giderek yok olan bu yaşam ortamının (ekosistem) korunması görevi başkalarına mı ait? Size bu konuda hiçbir görev veya hassasiyet düşmüyor mu?

 

Özel Çevre Koruma Kurumuna soruyoruz.

 1. Uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda tesis edilmiş olan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve bu çerçevede Patara’da kumul üzerinde arazi araçları ile dolaşılması ve konunun TV’de gösterilerek teşvik edilmesine nasıl seyirci kalabiliyorsunuz?
 2. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesine arazi araçlarının girişlerine seyirci kaldığınıza göre, bu bölgenin korunmasındaki yasaklar ve izinleriniz nelerdir?
 3. Patara kumulunun hiçbir ekolojik değeri yok mu ki bu kadar rahatsınız? Yoksa Patara yanlışlıkla mı Özel Çevre Koruma Bölgesi yapıldı?
 4. Patara Türkiye’deki 17 önemli deniz kaplumbağa üreme alanından biri olmasına rağmen kurumunuz bu belgesele neden sessiz kalıyor?

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’na soruyoruz.

 1. 1960 toprak haritalarında 36.000 ha. (Türkiye yüzölçümünün % 0,04) kıyı kumulu var iken bugün ne kadar doğal kıyı kumul alanımız var? Bu miktarın ne kadarı koruma altında?
 2. Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken 9 alanı 1989 yılında, Akdeniz kıyılarında korunması gereken 7 alanı 1992 yılında yayınladık. Daha sonra bu konuyu yayın, konferans ve çeşitli kurumlar ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bilgisine sunduk. Ancak bazı kumullar koruma statülü alanlar içine girmiş olsa da hiçbiri korunmadı. Bakanlık olarak hangi kıyı kumulunu koruduğunuzu iddia edebilirsiniz?
 3. Koruma altına aldığınız kumul olduğunu iddia ediyorsanız korumaya aldığınız yılda o kumuldaki biyolojik zenginlik envanteri neydi ve bugün biyolojik zenginlik envanteri nedir? Yani o kumulda neleri koruduğunuzu biliyor musunuz? O kumulu gerçekten korumuş musunuz? Gelecek yıllara ait plan ve programlarınız nedir?
 4. Kıyı kumulları üniversitelerin kampusları, tarım alanları, ikinci konutlar, oteller vb. yağmalanırken Bakanlık bunları gördü ve duydu mu?
 5. Bakanlık olarak kıyı kumul ekosistemleri sizi hiç ilgilendiriyor mu?