TÜRKİYE ve KKTC KIYI KUMUL EKOSİSTEMLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI

Prof. Dr. Turhan USLU
https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kumul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2571

 

14.03.2022 tarihinde 169 ncu yazı olarak “Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimize başlamış ve ilk olarak Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını vermiştik. Bugünkü yazımızda Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını veriyoruz. Yazı serimize gelecek haftalarda
Kıyı tuzcul, Kıyı acısu, Kıyı kayalık, Kıyı frigana ve Kıyı maki yaşam ortamlarının bitki topluluklarını vererek devam edeceğiz.

 

KIYI KUMUL EKOSİSTEMİ

Sınıf: EUPHORBIO-AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Ammophiletalia arundinaceae
  (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Ammophilion arundinaceae
    (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Alyans:Ammophilenion arundinaceae
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Grupman: Cyperus capitatus 
          (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Eryngio-Ammophiletum arundinaceae

(Eryngiummaritimum-Ammophilaarenariasubsp. arundinacea)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. AnadoluveKKTC)

        Alt Birlik: Tipik 
        (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alt Birlik:Centaureaspinosa
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Alyans:Sporobolenion arenarii

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Eryngio maritimi-Sporoboletum arenarii

(Eryngiummaritimum-Sporobolusvirginicus)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve KKTC)

Alt birlik: Tipik 
        (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alt Birlik:Arthrocnemumfruticosum
                 (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alt Birlik:Elymusfarctus
        (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Ipomoeo stoloniferae-Sporoboletum arenarii

(Ipomoeostoloniferae-Sporobolusarenarius)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt Alyans:Sporobolo-Elymenion farcti
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Eryngio maritimi-Elymetum farcti

(Eryngiummaritimum-Elymusfarctussubsp. farctus var. farctus)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve KKTC)

Alt Birlik: Tipik
(Bulunduğu bölgeler: K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Ammophilaarenariassp. arundinacea
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu)

        Alt Birlik: Alaghietosum graecorum
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt Birlik: Centaureetosum aegiolophilae
        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt birlik: Centaureaspinosa
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik: Cichorietosum spinosae
        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt Birlik: Medicaginetosum marinae
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

        Alt birlik: Otanthusmaritimus
         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt Birlik: Polygonetosum maritimi
        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt Birlik: Trachomitetosum venetii
        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alt Birlik: Zygophylletosum albi
 (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Grupman: Eryngium maritimum
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Form: Tipik 
            (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Form:Centaureaspinosa
             (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 1. Ipomoeo stoloniferae-Elymetum farcti

(Ipomoeastolonifera-Elymusfarctussubsp. farctus var. farctus)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

        Alt birlik:Ipomaeo-Elymetumtypicum
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alt birlik:Ipomoeo-Elymetumotanthetosum
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alt birlik:Ipomoeo-Elymetumechinopsietosum
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alt birlik:Ipomoeo-Elymetumtrachomitetosum
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alyans: Elymion gigantei
    (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Leymo sabulosi-Elymetum farcti

(Leymussabulosus-Elymusfarctussubsp. farctus var. farctus)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alt Birlik: Tipik 
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Sporobolusvirginicus
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Otanthusmaritimus
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Scirpoidesholoschoenus
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 1. Otantho-Leymetum sabulosi

(Otanthusmaritimus-Leymussabulosus)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

        Alt Birlik: Tipik 
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Centaureakilaea

        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Ordo:Helichryso-Crucianelletalia maritimi
  (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Alyans: Lotion cretici
    (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Convolvuletum lanati

(Convolvuluslanatus)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

        Alt birlik: Tipik
        (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)
Alt birlik:Ononishispanica
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Cypero capitati-Helianthemetum stipulati

(Cyperuscapitatus-Helianthemumstipulatum)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Cypero-Helianthemetumstipulaticonvolvuletosumlanati
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Cypero-Helianthemetumstipulatiatractyletosumcarduus
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Cypero-Helianthemetumstipulatimedicaginetosummarinae
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Ononidetum hispanicae

(Ononisnatrixsubsp. hispanica)
                 (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Ononidetumhispanicaetypicum
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Ononidetumhispanicaeeuphiorbietosumparaliadis
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Ononidetumhispanicaesarcopoterietosum
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Scrophulario-Sarcopoterietum spinosi

(Scrophulariacanina-Sarcopoteriumspinosum)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

        Alt birlik: Tipik
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)
Alt birlik:Echietosumplantaginei
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alyans: Sileno thymifoliae-Jurinion kilaeae
    (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Peucedano obtusifolii-Festucetum beckeri

(Peucedanumobtusifolium-Festucabeckeri)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Sarcopoterio-Centaureetum spinosae

(Sarcopoteriumspinosum-Centaureaspinosa var. spinosa)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alt Birlik:Eryngiummaritimum
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Lavandulastoechasssp. cariensis
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 1. Stachyo subcrenatae-Centaureetum kilaeae

(Stachysrectasubsp. subcrenata-Centaureakilaea)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

            Form: Fakir
           (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Form: Zengin
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 

Sınıf: TUBERARIETEA GUTTATAE
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Ordo:Malcolmietalia
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alyans: Silenion kotschyi
    (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Anthemido ammophilae-Ononidetum variegatae

(Anthemis ammophila-Ononisvariegata)
         (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Malcolmio chiae-Silenetum discoloris

(Malcolmiachia-Silene discolor)
         (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Matthiolo bicornis-Silenetum kotschyi

(Matthiolalongipetalasubsp. bicornis-Silene kotchyi var. maritima)
         (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Pseuorlayo pumilae-Silenetum kotschyi

(Pseudorlayapumila-Silene kotschyi var. maritima)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Sınıf: RHAMNO-PRUNETEA
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Ordo:Prunetalia spinosae
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Pruno-Rubion ulmifolii
    (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Asyneumo-Paliuretum spinae-christi

(Asyneumalimonifolium-Paliurusspina-christi)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)