TÜRKİYE ve KKTC KIYI TUZCUL EKOSİSTEMLERİBİTKİ TOPLULUKLARI

Prof. Dr. Turhan USLU
https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-tuzcul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2604

 

14.03.2022 tarihinde “Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimize başlamış ve ilk olarak Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını ve 01.04.2022 tarihli yazımızda“Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vermiştik. Yazı serimize “Kıyı tuzculyaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vererek devam ediyoruz.

 

KIYI TUZCUL EKOSİSTEM

 

Sınıf: THERO-SALICORNIETEA
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Thero-Salicornietalia
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Salicornion patulae

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Cressetum creticae

(Cressacretica)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Halopeplidetum mplexicaulis

(Halopeplis amplexicaule)
         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 1. Suaedo maritimae-Salicornietum patulae

(Suaedamaritima-Salicorniapatula)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Thero-Suaedetalia
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Thero-Suaedion
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

                           Grupman: Suaeda maritima
                (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Suaedo-Kochietum hirsutae

(Suaedaprostratasubsp. prostrata-Bassiahirsuta)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

                            Grupman: Crypsis schoenoides
                (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 1. Suaedo-Salsoletum sodae

(Suaedaprostratasubsp. prostrata-Salsola soda)
         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 

Sınıf: ARTHROCNEMETEA FRUTICOSI
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo: Arthrocnemetalia fruticosi
   (Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

      Alyans: Arthrocnemion fruticosi
      (Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Alyans: Arthrocnemenion fruticosi
         (Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Arthrocnemetum fruticosi

(Arthrocnemum fruticosum) 
                   (Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

 1. Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum fruticosi

(Puccinellia festuciformis-Arthrocnemum fruticosum) 
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu)

         Alt birlik:Halocnemumstrobilaceum
                 (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 

         Alt birlik: Tipik
                 (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

         Alt birlik:Juncusmaritimus
                 (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

         Alt birlik:Limoniumgraecum
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 1. Halimiono-Artemisietum santonici

(Halimione portulacoides-Artemisiasantonicum)
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu)

 

Alt Alyans:Arthrocnemenion glauci

         (Bulunduğu bölgeler: KKTC)

 1. Arthrocnemetum glauci

(Arthrocnemum glaucum) 
(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

 1. Polygono equisetiformis-Suaedetum verae

(Polygonum equisetiforme-Suaeda vera)
(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

        Alt Alyans:Arthrocnemenion perennis
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum perennis

        (Puccinelliafestuciformis-Arthrocnemumperenne)
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

         Alt Birlik: Tipik 
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

         Alt Birlik:Halocnemumstrobilaceum
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

         Alt Birlik:Juncusmaritimus
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

         Alt Birlik:Limoniumgraecum
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

        Alt Alyans:Halocnemenion strobilacei
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei

(Arthrocnemumglaucum- Halocnemum strobilaceum)
(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Birlik: Tipik 
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Alt Birlik:Arthrocnemumfruticosum
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 1. Zygophyllo-Halocnemetumstrobilacei

(Zygophyllum album-Halocnemum strobilaceum)
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Ordo:Limoniastretalia guyoniani
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

Alyans: Zygophyllion albi

      (Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

 1. Elymo-Zygophylletum albi

(Elymus farctus subsp. farctus var. farctus-Zygophyllum album)
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz ve KKTC)

 

Sınıf: MOLINIO-JUNCETEA

(Bulunduğu bölgeler: K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Ordo:Holoschoenetalia
   (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Alt Alyans:Molinio-Holoschoenion
      (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

 1. Eriantho-Schoenetum nigricantis

(Erianthusravennae-Schoenus nigricans)

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

Alt birlik:Plantagocrassifolia
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alt birlik:Ericamanipuliflora
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

                   Grupman:Schoenusnigricans
                (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 

Sınıf: SAGINETEA MARITIMAE
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Frankenietalia pulverulentae
    (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alt Alyans:Frankenion pulverulentae
       (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

 1. Cresso creticae-Hordeetum marinae

(Cressa cretica-Hordeummarinum)

         (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 1. Parapholiso incurvae-Silenetum sedoidis

(Parapholisincurva-Silene sedoides)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 1. Plantagini weldenii-Parapholisetum incurvae

(Plantagoweldenii-Parapholisincurva)

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

                   Grupman: Crypsis aculeata
                (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

                            Grupman: Frankenia pulverulenta
                (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

                   Grupman: Polypogonmaritimus
                (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 1. Puccinellio festuciformis-Hordeetum marini

(Puccinelliafestuciformis-Hordeummarinum) 

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 

Alyans: Mesembryanthemion nodiflori

       (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 1. Mesembryanthemetum nodifloro-cristallini

(Mesembryanthemumnodiflorum-Mesembryanthemumcrystallinum)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 

Sınıf: PEGANO-SALSOLETEA
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 

Ordo:Salsolo-Peganetalia

    (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alyans: Atriplici halimi-Suaedion verae
      (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 1. Asparago stipularis-Atriplicetum halimi

(Asparagusstipularis-Atriplexhalimus)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)