TÜRKİYE ve KKTC KIYI ACISU EKOSİSTEMLERİBİTKİ TOPLULUKLARI

https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-acisu-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2646

“Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimizde;

  • 14.03.2022 tarihinde “Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını”
  • 01.04.2022 tarihinde “Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını”
  • 04.05.2022 tarihinde “Kıyı tuzcul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vermiştik.

Yazı dizimize “Kıyı acısu yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vererek devam ediyoruz.

Sınıf: JUNCETEA MARITIMI
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

   Ordo:Juncetalia maritimi
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Juncion mariitimi
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Aeluropetum littoralis

(Aeluropus littoralis)

         (Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

(Cressa cretica-Eleocharis palustris)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Juncetum subulati

(Juncus subulatus)

        (Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

(Limonium gmelini-Juncus gerardi)

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

(Limonium vulgare subsp. serotinum-Juncus subulatus)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

                Grupman: Aeluropus littoralis
        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

(Ranunculus marginatus-Carex divisa)

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

      Alyans: Puccinellion festuciformis
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

(Limonium gmelinii-Aeluropus littoralis)

(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

(Puccinellia festuciformis-Carex extensa)

         (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Çayır: Aeluropus littoralis
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Sazlık: Bolboschoenus maritimus var. maritimus 
        (Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

 

Sınıf: ISOETO-NANOJUNCETEA
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 

Ordo:Cyperetalia fusci

   (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alyans: Heleochloion

      (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

(Cressa cretica-Crypsis aculeata)

         (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 

Sınıf: PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Scirpetalia compacti
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

                   Grupman: Scirpus compactus
                (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

                           Grupman: Scirpus tabaernaemontani
                (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Scirpion compacto-littoralis
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz ve KKTC)

                        Roseliere: Scirpus maritimus subsp. compactus
                        (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

(Scirpus sylvaticus var. compactus)

         (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 

Sınıf: RUPPIETEA
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Ordo:Ruppietalia
   (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alyans: Ruppion maritimae
      (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

                           Grupman: Ruppia rostrata
        (Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

 

Sınıf: POTAMOGETONETEA PECTINATI

Ordo: Potamogetonetalia pectinati
     (Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Alyans: Potamogetonion pectinati
        (Bulunduğu bölgeler: KKTC)

(Zannichellia palustris)

                   (Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Prof. Dr. Turhan USLU
www.turhanuslu.net