AKDENİZ KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

Prof. Dr. Turhan USLU
https://www.haberanaliz.net/makale/akdeniz-kiyi-bitki-ortusu-1002

 1. PLAJ VE KUMULLARIN KUMSEVEN BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 

  1.  Yüksek plajların tekyıllık bitki örtüsü
   1. Bitki birliği: Cakile maritima ssp. aegyptiaca ve Salsola kali

(Salsolo - Cakiletum aegyptiacae)
Döngele - Kum Teresi bitki birliği

   1. Bitki birliği: Euphorbia peplis ve Salsola kali

(Salsolo - Euphorbietum peplis)
Döngele -Kıyı Sütleğeni birliği

  1. Yüksek plajların çok yıllık bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Elymus farctus ve Zygophyllum album

(Elymo - Zygophylletum albi)
Cicora - Balduz bitki birliği

   1. Bitki birliği: Ipomoea stolonifera ve Sporobolus arenarius

(Ipomoeo stoloniferae - Sporoboletum arenarii)
Yalıotu - Puslu Çorakçimi bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1.  Embriyonik ve hareketli kumulların çok yıllık bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Elymus farctus ve Ipomoea stolonifera

(Ipomaeo stoloniferae - Elymetum farcti)
Yalıotu - Cicora bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
. Alt bitki birliği: Ipomaeo - Elymetum typicum(Yalı otu - Cicora)
. Alt bitki birliği: Ipomoeo - Elymetum otanthetosum(Yalı otu - Cicora - Çocuk otu)
. Alt bitki birliği: Ipopmoeo - Elymetum echinopsietosum(Yalı otu - Cicora -Kum Dikeni)
. Alt bitki birliği: Ipomoeo - Elymetum trachomitetosum(Yalı otu - Cicora - Pembe Kız)

   1. Grup :Cyperus capitatus(Şehvet otu)

 

  1. Kumul arkası ve stabilize kuşağın çok yıllık bitki örtüsü
   1. Bitki birliği: Helianthemum stipulatum

(Cypero capitati - Helianthemetum stipulati)
Şehvetotu - Kulak Güngülü bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati convolvuletosum lanati(Şehvet otu - Kulak Güngülü - Kedi Barsağı)
. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati atractyletosum carduus(Şehvet otu - Kulak Güngülü - Sakız Dikeni)
. Alt bitki birliği: Cypero - Helianthemetum stipulati medicaginetosum marinae(Şehvet otu - Kulak Güngülü - Sahil Yoncası)

   1. Bitki birliği: Ononis natrix ssp. hispanica

(Ononidetum hispanicae)
Ölemez bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae typicum(Ölemez)
. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae euphiorbietosum paraliadis(Ölemez - Kum Sütlğeni)
. Alt bitki birliği: Ononidetum hispanicae sarcopoterietosum (Ölemez - Abdest Bozan)

   1. Bitki birliği: Convolvulus lanatus

(Convolvuletum lanati)
Kedi Barsağı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
. Alt bitki birliği: Tipik
. Alt bitki birliği: Ononis hispanica(Ölemez)

   1. Bitki birliği: Scrophularia canina ve Sarcopoterium spinosum

(Scrophulario - Sarcopoterietum spinosi)
İt Sıracaotu - Abdest Bozan bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
     . Alt bitki birliği: Tipik
. Alt bitki birliği: Echietosum plantaginei(Kırk Batıran)

  1.  Hareketli kumlar üzerinde kumul tepeleri arasındakışı tohum olarak geçiren tek yıllık bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Ononis variegata

(Anthemido ammophilae - Ononidetum variegatae)
Kum Papatyası - Yağılcak bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği: Pseudorlaya pumila ve Silene kotschyi var. maritima

(Pseudorlayo pumilae - Silenetum kotschyi)
Bodur Dil Kanatan - Deniz Nakili bitki birliği
                  Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği: Matthiola bicornis ve Silene kotchyi

(Matthiolo bicornis - Silenetum kotschyi)
Gece Gündüz çiçeği - Deniz Nakili bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği: Malcolmia chia ve Silene discolor

(Malcolmio chiae - Silenetum discoloris)
Ekin Teresi - Kıyı Nakili bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1. Kumulda çöküntü alanlarının bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Erianthus ravennae ve Schoenus nigricans

(Eriantho ravennae - Schoenetum nigricantis)
Uslu Şeker Kamışı - İnek Gözü bitki birliği
. Alt bitki birliği: Plantago crassifolia(Nasırlı Yaprak)
. Alt bitki birliği: Erica manipuliflora(Püren)

 1. KIŞIN BATAKLIK YAZIN KURU YERLERİN TUZCUL BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

  1. Tek yıllık tuzcul bitki örtüsü
   1. Bitki birliği: Salicornia patula

(Suaedo - Salicornietum patulae)
 Cirim otu - Bodur Geren bitki birliği
2.2. Bodur kışın tomurcuklarını zeminin üzerinde geçiren tuzcul çok yıllık bitki örtüsü

   1. Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum

(Arthrocnemo - Halocnemetum strobilacei
Acı Geren - Çuvan bitki birliği

   1. Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum ve Zygophyllum

(Zygophyllo - Halocnemetum strobilacei)
Balduz - Çuvan bitki birliği

   1. Bitki birliği: Arthrocnemum perenne

(Puccinellio - Arthrocnemetum perennis)
Deniz Tuz Çimi - Koca Geren

   1. Bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum

(Arthrocnemetum fruticosi)
Acı Geren bitki birliği

  1.  Acısu ortamlarının bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Limonio - Aeluropetum littoralis

Sahil Karanfili - Sahil Ayrığı bitki birliği

  1. Kışı tohum olarak geçiren Tek yıllık yarı tuzcul bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Cressa cretica ve Hordeum maritimum

(Cresso creticae - Hordeetum maritimi)
Reçine çiçeği - Sahil Arpası bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Diğer bazı alt tuzcul kışı tohum olarak geçiren yıllık bitki topluluklarızaman zaman kaydedildi

Grup:Frankenia pulverulenta(Çorak Pembe)

 1. FALEZLERİN DENİZ SPREYİ İLE GELEN TUZ ETKİSİNDEKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

  1. Grup: Crithmum maritimum ve Limonium serotinum

(Crithmo - Limonietum serotini)
Deniz Teresi - Sahil Karanfili bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1. Grup: Crithmum maritimum ve Polygonum equisetiforme

(Crithmo - Polygonetum equisetiformis)
Deniz Teresi - Urganotu bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

 1. KIYI MAKİSİ

 

  1. Bitki birliği: Pistacia terebinthus ssp. palaestina

(Pistacio palaestinae - Rhamnetum graeci)
Çöğre - Cehri bitki birliği
. Alt bitki birliği: Ephedra campylopoda(Bor otu)
. Alt bitki birliği: Myrtus communis(Mersin)

  1. Bitki birliği: Rubia tenuifolia ve Pistacia lentiscus

(Rubio tenuifoliae - Pistacietum lentisci)
     Kızıl Boya - Sakız ağacı bitki birliği