KEMER KIYI KUMULU
http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=72760

Kemer kıyı kumulu; Antalya ili, Kemer ilçesi, Merkez Bucağı, Kemer Belediyesi sınırları içinde yer alır.

Kemer kıyı kumulunda en önemli araştırmamızı 29 Haziran 1988 yılında kıyı bitki örtüsü uzmanları Fransız Prof. Dr. Jean-Marie Géhu ve İspanyol Prof. Dr. Manuel Costa ile yaptık. Bu araştırma gezimizin olduğu yılda Kemer ve çevresi kıyılarda çok yoğun otel ve konut inşaatları vardı. Bu çalışmamızda adeta inşaatlar arasında araştırma yapacak yerler aramıştık.

Kemer kıyı kumulundaki bu araştırmamızda 2 büyük yaşam ortamının (ekosistem) bulunduğunu tespit ettik. Bu yaşam ortamları “kıyı kumulları” ve “kıyı makisi” dir. Kemer kıyı kumulunda 5 bitki topluluğu tespit ettik. Bunlar;

Kıyı kumullarında;

1.     Salsolo – Cakiletum aegyptiacae
2.     Salsolo – Euphorbietum peplis
3.     Ononidetum hispanicae
4.     Matthiolo bicornis – Silenetum kotschyi

Kıyı makisinde;

5.     Rubio tenuifoliae – Pistacietum lentisci

Bu bitki topluluklarından 3 ve 5’incisi Türkiye’ye özgü (endemik) bitki topluluklarıdır. Her iki bitki topluluğu da Mersin ve Antalya’daki kumulların bazılarında bulunmaktadır. 1 ve 2 no’lu bitki toplulukları ise kumulun plaj kuşağında bulunan bitki topluluklarıdır.

Google Earth uydu görüntülerine baktığımızda 3 400 m civarında bir uzunluğa sahip olan Kemer kıyı kumulunun 850 m.si marinadan başlayarak şehir içinde kalıyor. Kumulun 570 m. lik kuzeyde kalan kısmı ise oteller bölgesinde. Daha da kuzeye doğru 1 980 m. lik kumul ise yerleşimlerin çok az olduğu bölümdür. Kumulun genişliği 20-30 m ve kuzeyde 60 m.ye kadar ulaşıyor.

1970’lı yıllara kadar karayolu bağlantısı olmayan ve Beydağları Milli Parkı statüsü ile de korunan Antalya güneyindeki Göynük, Kemer, Çamyuva, Tekirova, Çıralı ve Çavuşköy gibi kıyı kumullarının, 1980 sonrasında uygulanan Güney Antalya Turizm Projesi ile biyoçeşitlilikleri yok edilmiştir. Bu projeyi yapan ve uygulayanların, biyoçeşitlilik konusunda hiçbir bilgileri olmadan bu projeyi hazırladıkları için, projenin Türkiye’ye kaybettirdikleri büyük olmuştur.

1993 yılında bir kongreye katılmak için Yunanistan’a gittiğimizde kıyı kumullarının plaj kuşağında yani denize en yakın kuşakta turizm nedeniyle hiçbir bitki topluluğunun kalmadığını öğrendik. Ben o zaman Türkiye’deki kıyı kumullarının plaj kuşağında hala birçok bitki topluluğunun varlığını devam ettirdiğini bilerek şükretmiştim. Ancak 2010 yılında; 1970 toprak haritalarına göre mevcut 110 büyük kıyı kumulundan kaçının yapılaşma, turizm, tarım ve ağaçlandırmadan kurtulabildiğini ve kurtulanlar arasında plaj kuşağında bitki topluluğu olan kaç kıyı kumulunun kaldığını merak etmekteyim. Bu çerçevede Kemer kıyı kumulunda bitki topluluklarından ve bitki türlerinden nelerin kaldığını da merak etmekteyim.

 

Türkiye nüfusunun hızla artması, Türkiye’nin dışa açılması ile kıyıların rant değeri son derece artmıştır. Bu rant karşısında Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kıyıların korunmasını sağlamamakta veya sağlayamamaktadır. Kıyılar ile ilgili sivil toplum kuruluşları da bu yok etmeyi seyretmektedir.

7 Ekim 2010 - 6:40:44 AM - Bugün
Ekleyen editör: Prof.Dr.Turhan USLU