KIYIKÖY KIYI KUMULU
http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=80787

Kıyıköy kıyı kumulu;  Kırklareli’nin Vize ilçesindedir. Bu kumullar, Pabuçdere ve Kazandere’nin denize getirdiği toprak malzemenin içindeki kumların kıyıya atılması ile oluşmuştur. Bu kumul kuzeyde Selvez koyuna kadar uzanır.

Kıyıköy’ün kuzeyindeki kumul Pabuçdere’nin ağzında birikmiş ve adeta Pabuçdere’nin ağzını kapatmıştır. Bu kumul Kıyıköy Belediyesinin plajıdır. Burada Pabuçdere’nin güneyi kumul ve kuzeyi kamp alanıdır. Tahribatın çok olduğu bu genç kumulda ve daha kuzeyindeki Selvez koyundaki kumullarda bitki örtüsü bulamadığımızdan araştırma yapmadık

Kıyıköy’ün güneyinde, diğer bir ifade ile Kıyıköy limanının ve Kazandere’nin güneyinde Fransız Prof. Dr. Jean-Marie Gehu ile 18 Temmuz 1987’de araştırma yaptık. Kazandere ile deniz arasında kalan kumulda bitki örtüsü olmadığından araştırma yapamadık. Ancak kıyı kumulu gerisinde dere yakınındaki denizden gelen tuzlu su ve dereden gelen tatlı suyun karıştığı, acısu ortamında 4 bitki grubu tespit ettik.

1.     Scirpus compactus subsp. compactus

2.     Zannichellia palustris

3.     Lemna gibbo (Su mercimeği)

4.     Carex divisa (Zevzir çimeni)

Bitki topluluklarından 1’incisi araştırdığımız Kıyıköy ile Kocaali arasındaki Karadeniz kıyılarında rastladığımız tek acısu bitki grubu.

Bitki topluluklarından 2’ncisi suyun daha fazla olduğu dere yakınında bulunur.

Bitki topluluklarından 3’üncüsü dere kenarındaki durgun veya hafif akıntılı yerlerdeki suların üzerini yeşil bir örtü gibi kaplayan bir bitki grubudur.

Bitki topluluklarından 4’üncüsü yine dere yakınında bulunur. Bu bitki topluluğu muhtemelen ilk olarak 1986 yılında Yunanistan kıyılarında tespit edilen Ranunculo marginati – Caricetum divisae bitki topluluğunun bir grubudur.

Google Earth uydu görüntüleri üzerinde yaptığımız çalışmada, Kıyıköy’ün kuzeyinde 265 m uzunluğunda ve en geniş yeri 162 m genişliğinde olan bir kumul bulunmakta. Daha kuzeydeki Selvez koyu kumulu 1792 m uzunluğunda ve en geniş yeri 35 m olan dar bir kumul şerididir. İki kumul arasındaki tepeye Kıyıköy kurulmuş olup Kıyıköy’ün güneyinde 715 uzunluğunda ve en geniş yeri 86 m olan kumul bulunmaktadır. Kıyıköy balıkçı barınağının uzunluğu 365 m. dir. Yani bu kadar uzunlukta olan bir kumul ortadan kaldırılarak 1983’te balıkçı barınağı yapılmıştır.

Bu sahildeki kıyı kumullarını oluşturan toprak malzemelerinin geldiği Kazandere üzerinde 1997’de ve Pabuçdere üzerinde 2000 yılında barajlar yapılmış. Böylece kıyı kumul oluşum süreci büyük ölçüde durdurulmuştur.

Kıyıköy 1987 yılında belediye olan bir yerleşim yeri olup nüfusu 1960 yılında 2.020 iken 2010 yılında 2.077 olan ve nüfusu artmamış bir yerleşim yeridir. Ancak yazın gelen turistlerle artan nüfusun etkisi ile burada hem kuzey ve hem de güneydeki kıyı kumul yaşam ortamında bitki toplulukları bulamadık. Sadece güneydeki Kazandere kıyısındaki acısu ortamında ve dere kenarında bitki topluluklarını bulduk. Uydu görüntülerinde kumul üzerinde araç yolu oluşturulmasına rağmen Kazandere kenarında çok büyük bir tahribat görülmemesi bize 1987 yılında bulduğumuz bitki gruplarının varlığını hala devam ettirdiği ümidini veriyor.

9 Mayıs 2011 - 7:17:31 PM - Bugün
Ekleyen editör: Prof. Dr. Turhan USLU