K.B. ANADOLU KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ
https://www.haberanaliz.net/makale/kb-anadolu-kiyi-bitki-ortusu-963

 

 1. KIYI KUM SEVEN BİTKİ ÖRTÜSÜ
  1. Yüksek plajlarda öncü azotçul tuzcul bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği:Atriplex tatarica var. constantinopolitana

(Salsolo ruthenicae-Atriplicetum constantinopolitanae)
Kum Döngelesi -Unluca bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
     Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Suaeda prostrata(Yatık Cirim)

   1. Bitki birliği: Polygonum mesembricum

(Polygono mesembrici - Raphanetum maritimi)
Kuşbarik - Kalpak Turpu bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği:Cakile maritime ssp. euxina

(Cakilo euxinae - Salsoletum ruthenicae)
Kum Teresi - Kum Döngelesi bitki birliği
     Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Xanthium strumarium(Koca Pıtrak)

   1. Bitki birliği: Cakile maritima ssp. aegyptiaca

(Salsolo - Cakiletum aegyptiacae)
Döngele - Kum Teresi bitki birliği
     Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Matthiola tricuspidata(Öküz Şebboyu)

  1. Yüksek plajların ve embriyonik kumullarınöncü çok yıllık bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Eryngium maritimum ve Sporobolus virginicus

(Eryngio maritimi - Sporoboletum virginici)
Kum Boğa Dikeni - Puslu Çorak Çimi bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
                        Alt bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum(AcıGeren)
                       Alt bitki birliği: Tipik
                        Alt bitki birliği: Elymus farctus(Cicora)

   1. Bitki birliği. Eryngium maritimum ve Elymus farctus

(Eryngio maritimi - Elymetum farcti)
Kum BoğaDikeni - Cicora bitki birliği
     Alt bitki birliği: Tipik
                        Alt bitki birliği: Ammophila arenaria ssp. arundinacea(Sahilotu)
                        Alt bitki birliği: Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

   1. Grup :Eryngium maritimum) (Kum Boğa Dikeni)

Form:Tipik
                        Form:Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

   1. Bitki birliği: Leymus sabulosus ve Elymus farctus

(Elymo gigantei - Agropyretum juncei)
Sahil Çavdarı - Cicora bitki birliği
Alt bitki birliği: Sporobolus virginicus(Puslu Çorak Çimi)
Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Otanthus maritimus(Çocuk otu)
Alt bitki birliği: Scirpoides holoschoenus(Vurla)

  1. Hareketli kumulların otsu bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Eryngium maritimum ve Ammophila arundinacea

(Eryngio - Ammophiletum arundinavceae)
Kum Boğa Dikeni - Sahil otu bitki birliği
     Alt bitki birliği:Tipik
Alt bitki birliği: Centaurea spinosa(Deniz Geveni)

   1. Bitki birliği: Otanthus maritimus ve Leymus sabulosus

(Otantho - Leymetum sabulosi)
Çocukotu - Sahil Çavdarı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
     Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Centaurea kilaea(Kilyos Düğmesi)

  1. Kumul gerisi bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Stachys recta ssp. subcrenatave Centaurea kilaea

(Stachyo subcrenatae - Centaureetum kilaeae)
Kara Kurbağaotu - Kilyos Düğmesi bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
     Form:Fakir
     Form:Zengin

   1. Bitki birliği: Peucedanum obtusifolium

(Peucedano obtusifolii - Festucetum beckeri)
Kıyı Kerevizi - Sahil Yumağı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği: Centaurea spinosa

(Sarcopoterio spinosi - Centeureetum spinosae)
AbdestBozan - Deniz Geveni bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)
Alt bitki birliği: Eryngium maritimum(Kum Boğa Dikeni)
Alt bitki birliği: Lavandula stoechas ssp. cariensis(Karabaş)

  1. Kumul çalı bitki örtüsü

 

   1. Dikenli bitki topluluğu : Asyneuma limonifolium ve Paliurus spina-christi

(Asyneumo limonifolii - Paliuretum spinae-christi)
TavşanEkmeği - Karaçalı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Kıyıda ağaç topluluğu : Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa

(Marsdenio erecti - Juniperetum macrocarpae)
Babrik - Katran Ardıcı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Kıyıda dikenli bitki topluluğu : Quercus coccifera et Pistacia terebinthus ssp. palaestina

(Pstacio terebinthi - Quercetum cocciferae)
Çöğre - Kermes Meşesi bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1. Kumul çöküntü alanları bitki örtüsü

Grup:Schoenus nigricans(İnek Gözü)

 1. TUZCUL BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

  1. Tuzcul öncü bitki örtüsü
   1. Bitki birliği: Salicornia patula

(Suaedo - Salicornietum patulae)
Yatık Cirim - Bodur Geren bitki birliği

   1. Bitki birliği: Cressa cretica

(Cressetum creticae)
Reçine Çiçeği bitki birliği

   1. Grup :Suaeda prostrata (Cirim)

 

   1. Bitki birliği: Suaeda prostrata ve Bassia hirsuta

(Suaedo - Kochietum hirsutae)
Cirim - Ateştopu bitki birliği

   1. Grup :Crypsis schoenoides(Bakak otu)

 

   1. Bitki birliği: Salsola soda

(Suaedo - Salicornietum sodae)
Cirim -Geren bitki birliği

   1. Bitki birliği: Plantago coronopus ssp. commutata f. weldenii ve Parapholis incurva

(Plantagini weldenii - Parapholidetum incurvae)
Kakesen otu- Eğri Kiremit otu bitki birliği

   1. Bitki birliği: Hordeum marinum

(Puccinellio festuciformis - Hordeetum marini)
Deniz TuzÇimi - Sahil Arpası bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1. Kışın bataklık yazın kuru yerlerinçok yıllık tuzcul bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum

(Arthrocnemo - Halocnemetum strobilacei)
Acı Geren - Çuvan bitki birliği
     Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum(Acı Geren)

   1. Bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum

(Puccinellio festuciformis - Artrocnemetum fruticosi)
Deniz Tuz Çimi -Acı Geren bitki birliği
Alt bitki birliği: Halocnemum strobilaceum(Çuvan)
Alt bitki birliği: Tipik
Alt bitki birliği: Juncus maritimus(Peygamber Kılıcı)
Alt bitki birliği: Limonium graecum(Kum Karanfili)

   1. Bitki birliği: Artemisia santonicum

(Halimione - Artemisietum santonici)
Koca Betne - Deniz Yavşanı bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

  1. Çayır ve sazlıkacısu bitki örtüsü

 

   1. Bitki birliği. Juncus gerardi

(Limonio gmelinii - Juncetum gerardii)
Çardak Süpürgesi - Erkek Kofa bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Bitki birliği: Carex extensa

(Puccinellio festuciformis - Caricetum extensae)
Deniz TuzÇimi - Uzun Ayakotu bitki birliği
Türkiye’ye özgü (endemik)

   1. Çayır : Aeluropus littoralis

(Limonio - Aeluropetum littoralis)
Çardak Süpürgesi - Sahil Ayrığı bitki birliği

   1. Sazlık :Bolboschoenus maritimus var. maritimus(Sandalye Sazı)