KKTC ACISU BATAKLIKLARI

http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=898

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı bitki örtüsünde incelediğimiz yaşam ortamlarından birisi de acısu bataklıklarıydı. Acısu bataklığı ifadesi, toprağı orta derecede tuzlu olan bataklıkları ifade etmektedir.

Bu yaşam ortamını İskele ilçesinde Mehmetçik kasabasının hemen güney batısında bulduk. Kasabanın içindeki belediye binasına 890 m uzaklıktan itibaren Mehmetçik Gölü başlamakta. Gölün kışın uzunluğu yaklaşık 890 m ve eni yaklaşık 270 m’dir. Etrafı tepelerle çevrili olan bu iç havzadaki Mehmetçik Gölü kışın su baskınına uğramakta ve göl büyümekte, yazın ise bu iç havzadaki göl yavaş bir şekilde büyük oranda kurumakta. Yazın gölün çevresi acısu bataklığına dönüşmekte ve burada acısu bitki örtüsü gelişmekte. Otlak görümündeki acısu bataklığında 3 bitki topluluğu tespit ettik.

  1. Zannichellietum palustris (Boynuzlu su sümbülü ) bitki topluluğu

Bu bitki topluluğu acısu bataklığının merkezinde gelişir. Kışın gelişen bu bitki topluluğu yazın rengi açılarak kurumaya başlar.

  1. Cressocreticae - Crypsidetum aculeatae (Sahil soda otu - Bakak) bitki topluluğu

Bu bitki topluluğu yaza doğru su seviyesi alçaldıkça çabucak gelişir. Arazinin en çukur yerlerinde yani suyun en fazla kalabildiği çamurlu bölgelerde gelişir. İlk kez Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilmiştir. Kuzey Kıbrıs’a özgü yani endemik bir bitki topluluğudur. Bu özelliği ile Kuzey Kıbrıs için özel bir önemi vardır.

  1. Cresso creticae - Eleocharetum palustris (Sahil soda otu - Bataklık sazı) bitki topluluğu

Acısu bataklığında uzun zaman su altında kalan yerlerde yani arazinin çukur yerlerinde gelişir. Görünümü çayırlık şeklindedir. Toprağın tuzluluk ve nemliliğine bağlı bir bitki topluluğudur. İlk kez Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilmiştir.

Bu 3 bitki topluluğundan ikisi dünyada yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta bulunması nedeniyle Mehmetçik iç havzasındaki Mehmetçik gölü kıyı kuşağının özel bir korumaya ihtiyacı vardır.

Ancak Google uydu görüntülerinden gördüğümüz, Mehmetçik kasabası dış mahallelerindeki evler gölün doğu kıyılarına gelmişler. Ayrıca Mehmetçik gölünün hemen her tarafında tarlalar tesis edilmiş durumda.

Kuzey Kıbrıs bir ada olarak önemli özelliklere sahip olup bunun sonucu olarak kıyı bitki örtüsü içinde 27 bitki topluluğu tespit ettik. Bu 27 bitki topluluğundan 10’u Kuzey Kıbrıs’a özgü bitki toplulukları idi. Bu 10 bitki topluluğundan 2’si acısu bataklıklarında olup Kuzey Kıbrıs’ta Mehmetçik Gölü çevresindeki bu acısu bataklıkları bize miras kalmıştır. Bu mirası mutlak surette korumak zorundayız. Mehmetçik kasabasının nüfusunun artmasına bağlı olarak bu miras bina ve tarlalar uğruna umarım yok edilmezler. Kuzey Kıbrıs’taki yetkililer ve Kıbrıs Türk halkının, bu mirasları koruyacak kadar modern olduklarını dünyaya kanıtlayacaklarına inanıyorum.

Prof. Dr. Turhan USLU
www.turhanuslu.net

10.12.2012