ŞEREFLİ KIYI KUMULU

http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=77963

 

Şerefli kıyı kumulu; Tekirdağ’ın Merkez bucağı sınırları içindedir. Kıyı kumulu, Tekirdağ-İpsala yolu ile Tekirdağ-Çorlu yolunun kesiştiği yerin hemen doğusunda Şerefli deresi ağzındaki Şerefli mevkiindedir.

Bu kumulu 17 Temmuz 1987’de Fransız Prof. Dr. Jean-Marie Géhu ile birlikte araştırdık. Bu araştırmamızda kıyı kumulunda 3 bitki topluluğu tespit ettik. Bunlar;

1.     Cakilo euxinae – Salsoletum ruthenicae
2.     Leymo sabulosi – Elymetum farcti
3.     Schoenoplectus lacustris ssp. tabernaemontani topluluğu

Bu bitki toplulukları dünyada sadece Türkiye’de olan bitki toplulukları değildir, bu bitki toplulukları başka ülkelerde de tanımlanmıştır.

1’inci bitki topluluğu; Sakarya (Karasu), İstanbul (Kilyos, Terkos, Yeniköy ve Ambarlı), Tekirdağ (Malkara), Çanakkale (Kavak) Bursa (Yeniköy) ve Balıkesir (Denizkent) kıyı kumullarında bulunmakta.

2’ nci bitki topluluğu; İstanbul (Kilyos ve Ambarlı), Tekirdağ (Kasatura ve Marmara Ereğlisi), Edirne (İbrice) ve Çanakkale (Kavak) kıyı kumullarında bulunmakta.

3’üncü bitki topluluğu; Türkiye kıyılarında sadece Şerefli kıyı kumulunda tespit edilmişti.

Özellikle 3’üncü bitki topluluğunun varlığı ve ayrıca kıyı kumul ekosistemine ait bazı bitki topluluklarını bulundurması açısından bu kumulun da korunması gerektiği inancındayız.

Bu bitki topluluklarından 1’incisi plaj kuşağında tuz ve azot seven bir bitki topluluğudur. 2’nci bitki topluluğu, küçük kum tepelerinin olduğu,  denizden sonraki 2. kuşakta bulunmaktadır. 3’üncü bitki topluluğu ise Şerefli deresi ağzında deniz suyu ile tatlı suyun karışıp acı su ortamı oluşturduğu yerlerde bulunur.

Bu kumulu daha sonra tekrar inceleme olanağımız olmadı. Google Earth uydu görüntülerini incelediğimizde kumulun uzunluğu Şerefli deresinin batısında 331 m ve nehrin doğusunda 295 m olmak üzere toplam 626 m.’dir. Kumulun en geniş yeri; Şerefli deresinin batısında ve doğusunda 37 m.’dir. Kumulun genişliği Şerefli deresinin denize döküldüğü yerin batısında 18 m ve kumulun en batısında 10 m.’dir.

Google Earth uydu görüntülerini incelediğimizde Şerefli kıyı kumulu batısında kıyıda yoğun yapılaşmaların olduğunu ve bu evlerin kıyıdaki kumullar üzerine olumsuz birçok etkisinin olduğu görülmekte. Şerefli kumulunun olduğu yerde Tekirdağ-İpsala karayolu denize ve kıyı kumuluna yaklaşmaktadır. Kıyı kumulunun ortasından geçen Şerefli deresinin batı ve doğu kısmının arkasında siteler bulunmamaktadır.  Ancak kumulun batısına en yakın site 150 m. ve doğusuna en yakın site 120 m.’dir. Bu kumuldaki etkiler bunlarla kalmamakta ve Şerefli deresinin her iki tarafında da Tekirdağ-İpsala karayoluna 40–70 m. uzaklıkta olmasına rağmen arabaların kumula girmesi için yollar indirilmiş. Ayrıca kumulu plaj olarak kullanacak insanlar için Şerefli deresinin her iki tarafında 10’ardan fazla küçük yapılar var. Bu kadar yoğun baskı altında kıyı kumulunun doğal bitki örtüsüne ait bitkilerin kalmasının zor olduğu inancındayız.

Türkiye, giderek artan yabancı turist sayısı ve yerli turistlere paralel olarak kıyı kumullarını turizme açarken, eğitim, gelecek nesillere doğal mirası bırakmak adına bazı kıyı kumullarının korumasının uluslararası bir görev olduğunu da bilmelidir.

13 Şubat 2011 - 6:38:15 PM - 15 günlük
Ekleyen editör: Prof. Dr. Turhan USLU