BOĞSAK KOYU KIYI KAYALIKLARI
http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=83177

Boğsak; Mersin’in Silifke ilçesi, Taşucu bucağı sınırları içinde İmamuşağı köyüne bağlı bir mahalledir.

Boğsak koyunun kuzeyindeki falez kayalıklarını, Fransız Prof. Dr. Jean-Marie Géhu ve İspanyol Prof. Dr. Manuel Costa ile 27 Haziran 1988’de araştırdık. Bu araştırmada 1 bitki topluluğu tespit ettik.

1.     Crithmo – Limonietum serotini

Bu bitki topluluğu dünyada sadece Türkiye’ye özgü bir bitki topluluğudur. Deniz kıyısındaki kalker kayalıklarda dar bir şeritte bulunur ve bu kuşağın gerisi maki bitki türleri ile kaplıdır. Bu bitki topluluğu, dalgalar ile tuz ve kumun geldiği kıyıdaki kalker kayalıklarda gelişmektedir. Bu kalker kayalıklardaki küçük çukurlarda biriken deniz suyuna bağlı olarak, bu bitki topluluğuna Halimione portulacoides bitkisi de girmekte.

Bu bitki topluluğunu, Türkiye’de sadece Boğsak ve Kızkalesi (Erdemli) falez kayalıklarında tespit ettik. Bitki topluluğunun bu kadar dar sınırlar içinde bulunması, korunmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.

Bu bitki topluluğunun bulunduğu kuşağın gerisinde, dalga etkisinin azaldığı kalker kayalıklarda maki bitki örtüsü bulunmaktadır. Burada hâkim bitkiler; yabani zeytin (Olea europaea), akçakesme (Phillyrea latifolia), cehri (Rhamnus oleoides), menengiç (Pistacia terebinthus subsp. palaestina) ve keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) dur. Bu ağaç ve çalıların şekilleri rüzgârla gelen tuz serpintisinden dolayı bozulmuştur.

Boğsak Koyunun kuzeyindeki bu kalker kayalıklardaki bitki örtüsünü etkileyen etkenler:

  • Mersin-Antalya karayolu geçmekte olup yol bazı kısımlarda denize 5 m’ye kadar yaklaşarak buradaki yaşam ortamına zarar vermiştir.

 

  • Bu kayalıkların buradaki uzunluğu kuş uçuşu 1200 m’dir ve hemen batısında ve bitişiğinde Taşucu NATO deniz üssünün limanı bulunmaktadır. Bu üs için ileride yapılacak genişletme faaliyetleri, bu bitki topluluğunun buradaki varlığını etkileyecektir.

Boğsak Koyunda, 835 m uzunluk ve en geniş yeri 20 m olan bir kıyı kumulu bulunmaktadır. Kumulu oluşumuna neden olan Boğsak deresi, kumulun ortasından denize dökülür. Boğsak deresinin kuzeyindeki kumulun uzunluğu 399 m ve en geniş yeri 20 m’dir. Derenin güneyindeki kumulun uzunluğu 436 m ve en geniş yeri 14 m’dir.

Boğsak kıyı kumulundaki bitkiler ve bitki örtüsünü etkileyen en önemli etkenler:

  • Boğsak deresinin kuzeyindeki kumulun en kuzeyinde, 1964 yılında hizmete giren 65 odalı Intermot Boğsak Motel ve bu motelin 300 m uzunlukta plajı bulunmaktadır.

 

?  Kuzeydeki kumulun kalan 99 m’lik kısmında, 13 odalı Boğsak Gürbüz Pansiyon ve Boğsak Camping bulunmaktadır.

?  Kumulun en kuzeyinde bir azmak bulunmakta ve Taşucu ile Boğsak arasında turist taşınmakta ve tekneler bu azmakta demir atmaktadır.

?  Mersin-Antalya karayolu, Boğsak deresinin kuzeyinde kumula 30 m ve derenin güneyinde kumula 160 m’ye kadar yaklaşır.

?  Boğsak deresinin güneyindeki kumulun hemen gerisinde Boğsak Mahallesi sakinlerinin tarlaları bulunmakta.

Biz bu nedenlerle 1988 yılında buradaki kıyı kumulunda, araştırma yapabilecek bir bitki örtüsü bulamadık.

19 Temmuz 2011 - 2:25:24 PM - Bugün
Ekleyen editör: Prof. Dr. Turhan USLU