KIYI KUMULLARI VE PLAJLARI OLUŞTURAN AKARSULARIMIZ

https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullari-ve-plajlari-olusturan-akarsularimiz-2783

Yüzyıllar isteyen bir süreç içinde oluşan kıyı kumullarının ana kaynağı, su erozyonu ile dağlardan gelen toprak malzemesidir. Bu yolla gelen toprak malzemesi 3 safhadan geçtikten sonra kıyılarda kumul oluşumu olur.

  1. Nehirlerin getirdiği toprak malzemesi içindeki kumların denizlerde nehir ağızlarında birikmesi
  2. Nehir ağızlarında biriken kumların dalgalarla kıyılara atılması
  3. Kıyılara atılan kumların rüzgârlarla kıyıdan içerilere taşınması

 

Bu nedenle büyük kıyı kumullarını nehir ağızlarında görmekteyiz.1970-1975 yılları arasında yayınlanan İl Toprak Kaynağı Envanter Rapor ve Haritalarında bu kumullar gösterilmiştir.Suriye sınırından Gürcistan sınırına kadar kıyı kumulları ve plajların bulundukları nehir ağızları, illere göre batıdan doğuya doğru aşağıda verilmiştir.Bold (Koyu) olarak verilenler özellikle büyük kıyı kumullarını oluşturan akarsulardır.

Adana
Seyhan nehri veCeyhan nehri.

Antalya
Eşen çayı, Demre çayı, Akçay, Alaklı çayı,Boğa çayı,Aksu,Acısu, Köprüçay,Manavgat nehri, Karpuz çayı, Dim çayı ve İnceağrı çayı.

Aydın
Büyük Menderes nehri.

Balıkesir
Ege kıyısı: Madra çayı, Karınca çayı ve Havran çayı.
Marmara kıyısı:Gönen çayı.

Bartın
Bartın deresi.

Bursa
Çapraz çayı.

Çanakkale
Anadolu tarafı:Tuzla çayı,Küçük Menderes çayı,Hamamlık çayı,Çanakkale çayı,Kepez çayı, Sarı çay,Biga çayı veÇakalada çayı.
Trakya tarafı:Münipbey çayı veKoca dere.

Düzce
Büyükmelenderesi ve Çayağzı çayı.

Edirne
Meriç nehri ve Ova çayı.

Hatay
Deli çay,Koca çay veAsi nehri.

İstanbul
Anadolu tarafı:Türknil nehri veKoca çay.
Trakya tarafı:Çilingoz çayı, Kuzulu dere, Maden çayı veDurugöl deresi.

İzmir
Küçük Menderes nehri, Kocaçay, Karakoç çayı, Azmak çayı,Gediz nehri, Bakırçay veMadra çayı.

Kastamonu
Devrekani çayı, Şehriban deresi, Terme deresi, Akçabel deresi,Karacehennem boğazı deresi, Söke deresi, İlişi deresi, Ezine deresi, Kirazlı deresi ve Akçay.

Kırklareli
Mutlu deresi, Bulanık çay,Papuç çayı ve Kazan çayı.

Kocaeli
Karadeniz kıyısı:Sarısu deresi.

Mersin
Sultan çayı,Dragon çayı,Bayat çayı, Sipahili çayı, Göksu nehri, Limonlu nehri, Sorgun nehri, Koca çay, Müftü deresi, Tarsus çayıveSeyhan nehri.

Muğla
Dalaman çayı, Karasu deresi, Özlen çayı, Eşen çayı.

Ordu
Say çayı, Cuma deresi, Kurna çayı, Civil çayı veTurnasuyu deresi.

Rize
Garederesi.

Sakarya
Sakarya nehri, Karasu çayı veBüyükmelenderesi.

Samsun
Uluçay, Taşkelik deresi, Kızılırmak nehri, Horhor çayı, Engiz deresi, Taflan deresi, Abdal deresi, Yeşilırmak nehri ve Terme deresi.

Tekirdağ
Karadeniz kıyısı:Kastro deresi.
Marmara kıyısı:Ana çayı veKınıklı çayı.

Yalova
Yalakdere.

Zonguldak
Yenice nehri.

Prof. Dr. Turhan USLU
www.turhanuslu.net