DENİZKENT KIYI KUMULU
http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=72105

Denizkent kıyı kumulu Balıkesir’in Gönen ilçesi sınırları içinde, Bursa – Çanakkale karayolu üzerindedir. Kumul, Gönen deltasının batısındadır. Denizkent, Gönen’e 26 km mesafede çok eski bir turizm ve ikinci konut yeridir. 1972 yılında Topraksu Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Balıkesir ili toprak kaynağı envanter haritası” nda Denizkent kıyı kumulu Türkiye’deki başka bazı kıyı kumulları gibi gösterilmemiştir.

Denizkent kıyılarını Prof. Dr. Jean-Marie Géhu ile birlikte 15 Temmuz 1987 yılında araştırdık.

Denizkent’te 2 büyük yaşam ortamı bulunmaktadır. Bunlar kıyı kumulları ve gerisindeki tuzcul ortamdır.

Bu kıyı kumullarında;

1.     Cakilo euxinae – Salsoletum ruthenicae
2.     Eryngio maritimi – Elymetum farcti
3.     Sarcopoterio spinosi – Centaureetum spinosae

Tuzcul ortamdaki acı su yetişme yerlerine;

4.     Ranunculo marginati – Caricetum divisae bitki birliğinin tahribi ile oluşmuş Bolboschoenus maritimus bitki topluluğunu

tespit ettik. Bu bitki topluluklarından Sarcopoterio spinosi – Centaureetum spinosae Türkiye’ye özgü yani dünyada sadece Türkiye’de bulunan bir bitki topluluğudur.

Denizkent’te plaj tesislerinin yapımına 1960 yılında başlanmıştır. Yani Türkiye’de turizmin ilk başladığı kıyı kumullarımızdandır. Bu kumulun gerisindeki Denizkent’e yaz boyunca 20-30 bin turistin geldiği ve buradaki konut ve devre mülklerde ise 5-6 bin kişinin kaldığı tahmin ediliyor. İkinci konut inşaatlarının da hızla devam edildiği görülmekte... Ayrıca DLH Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından Denizkent’e balıkçı barınağı ve mendireği inşaatının yapımı da 2007 yılında başlatılmıştır. Google Earth görüntülerinden gördüğümüz kadarı ile tüm kıyı kumulunun ardı yerleşim yerleri ile kaplanmıştır. Kıyı kumulu üzerinde birçok plaj tesisi bulunmaktadır.

Bu koşullar altında Denizkent kıyı kumulunda 1987 yılında bulduğumuz biyolojik zenginlikler olarak kıyı kumul bitki toplulukları ve bitki türlerinden nelerin kaldığını tespit etmek ilginç olacaktır.

22 Eylül 2010 - 7:39:21 AM - 1 günlük
Ekleyen editör: Prof.Dr.Turhan USLU